OFERTA - INSTALACJE ELEKTRYCZNE

Instalacje elektryczne

Instalacje elektryczne wykonujemy zgodnie z obowiązującymi normami prawnymi i wiedzą techniczną. Materiały przez nas użyte są wykonane w najnowszych technologiach, zapewniających bezpieczeństwo i wysoki standard użytkowania.

Wykonujemy usługi z zakresu wszelkiego rodzaju instalacji elektrycznych oraz:

  • wewnętrznych instalacji elektrycznych
  • zasilania budynków i placów budowy
  • uziomów fundamentowych, montaż instalacji odgromowych
  • zewnętrznego oświetlenia ulic, parkingów, placów zabaw i innych obiektów
  • przyłączy napowietrznych i kablowych
  • wewnętrznych linii zasilających, rozdzielnic głównych.


Ponadto świadczymy usługi w zakresie konserwacji, remontów a także inwentaryzacji i przeglądów istniejących instalacji elektrycznych.